Fietsplan Merelbeke

Fiets met ons mee: Fietsplan Merelbeke​

8 Versnellingen vooruit – Voor een integraal fietsbeleid in Merelbeke.

Als je in Merelbeke vraagt wat het grootste probleem is, dan zal het verkeer vaak worden genoemd. Auto’s en bussen staan in de file. In het centrum slalommen fietsers tussen stilstaande wagens of nemen het voetpad,… Neen, het is geen pretje om in de spits naar school of werk te gaan. 

Extra wegen aanleggen, is geen oplossing. Meer wegen zal meer verkeer aantrekken en finaal zullen de files alleen maar groter worden.

Een globale aanpak is nodig, met een pakket aan maatregelen op vele domeinen. Groen is duidelijk. Merelbeke moet resoluut kiezen voor een verkavelingsstop (wat nieuwe verkavelingen zorgen voor veel extra wagens); een beleid dat inzet op alternatieven zoals openbaar vervoer, deelwagens en een netwerk aan trage wegen en we ondersteunen bedrijven om bedrijfsvervoersplannen op te maken.

 

Lokaal gaan we de grote mobiliteitsproblemen niet alleen kunnen oplossen.

Snoeien in voordelen van salariswagens, fors investeren in openbaar vervoer en een mobiliteitsbudget voor iedereen zijn een absolute must. Groen blijft ijveren voor een vaste tramverbinding met Gent en een herwaardering van Merelbeke-station waar met lightrails met een hoge frequentie, binnen een GEN-netwerk rond Gent, je snel van en naar Gent kan sporen. Maar hiervoor is samenwerking met De Lijn en de NMBS van groot belang en dit vereist ook meer investeringsbudgetten bij de Vlaamse en de Federale Regering.

 

Maar Groen wil Merelbeke ook fietsvriendelijker maken met een doordacht fietsplan.

En daar kan de gemeente zelf heel wat aan doen. Merelbeke heeft zelf de instrumenten in handen om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.

Merelbeke werkte al een Milieu-actieplan uit in het kader van de Burgemeesterconvenant. De doelstellingen tegen 2030 zijn ambitieus met onder meer 50% minder kilometers met lichte voertuigen + allerlei fietsacties (vb groepsaankoop (elektrische) fiets of workshops elektrische fietsen organiseren, ism fietswinkels in Merelbeke.

Uitgangspunt van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet het STOP-principe zijn. STOP staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst wenselijke mobiliteitsvorm’, de Personenwagens.

Download hier ons fietsplan.

Ons fietsplan is constant in evolutie. Het is dan ook niet af. Het zal regelmatig aangevuld worden. Daar kan ook u aan meewerken.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen of suggesties, of specifieke problemen die u wenst aan te kaarten, uw opmerkingen zijn altijd welkom op info@groenmerelbeke.be